Trang trí ấm bằng mực tử sa

Ấm tử sa được nghệ nhân vẽ họa tiết bằng mực đất tử sa

 

 

 

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận