Đất tử sa phối có phải tử sa không?

Đất Tử sa phối, khi nghe cụm từ này thì rất nhiều trà hữu cảm thấy lưỡng lự băn khoăn cảm thấy đất phối thì không phải tử sa rồi .

Còn bạn, bạn nghĩ đất tử sa phối có phải là tử sa ko ?

Hãy cùng Hồng trà tìm hiểu chi tiết trong video dưới đây nhé:

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận