Thiềm thừ (cóc tài lộc) – Đổi màu

 

Theo phong thủy ông xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ có nhiều may mắn & của cải, ông được mô tả là ” Phun Ra Của Cải ” tại nơi mà ông sinh sống.

Đó là truyền thuyết về ông chỉ có 3 chân có tên gọi làCóc Ngậm Tiền ” hay còn gọi là “ Ông Thiềm Thừ “.

Xem thêm:

Đồ phong thủy

Tượng gỗ cao cấp

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận