Nghệ nhân vẽ tay trên chén

 

Chén sứ được vẽ thủ công hoàn toàn bằng tay, do các nghệ nhân nổi tiếng tạo nên

Xem thêm:

Chén – chén tống

Ấm trà tử sa cao cấp

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận