Ấm tử sa đầu tiên của Trung Quốc là chiếc ấm nào ?

Có một số tư liệu thì có người cho rằng chiếc ấm tử sa cổ đầu tiên có dáng Ấm thạch Biều hay là ấm Cung Xuân. Nhưng theo như các trang nghiên cứu lịch sử khảo cổ của Trung Quốc khi tìm hiểu chúng ta biết được chiếc ấm tử sa cổ đầu tiên ko phải là các dáng ấm như vậy.

Các bạn cùng tìm hiểu ở video sau đây nhé: 

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận