Dáng ấm tử sa nào là dáng ấm khó làm nhất ?

Từ cổ tới nay ấm tử sa có đến hơn 100 dáng và đối với người trong nghề làm ấm thì dáng ấm khó làm nhất đó là dáng ấm nào? Cùng tìm hiểu chủ đề này ở video dưới đây nhé: 

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận