Lịch sử phát triển của 4 loại lỗ lọc trong ấm tử sa

Ấm Tử Sa có mấy loại lỗ lọc và lịch sử phát triển của từng loại lỗ lọc đó? Hãy cùng Hồng trà tìm hiểu chi tiết trong video dưới đây nhé: 

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận