Ấm tử sa dày tốt hay ấm tử sa mỏng tốt ?

Có một số trà hữu đặt câu hỏi cho mình làẤm tử sa dày tốt hay ấm tử sa mỏng tốt ?” . Chúng ta cùng tìm hiểu qua video dưới đây nhé: 

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận