Khuyến mại

Bộ ấm chén sứ

490,000 290,000
(0s)
OFF

Bộ ấm chén sứ

490,000 290,000
(0s)
OFF

Bộ ấm chén sứ sen

490,000 350,000
(0s)
OFF

Bộ ấm chén sứ sen

2,250,000 1,750,000
(0s)
OFF

Chén sứ trúc

30,000 20,000
(0s)
OFF

Bộ chén sứ cao cấp

250,000 190,000
(0s)
OFF

Tống trà tử sa rồng

60,000 45,000
(0s)
OFF

Ấm trà tử sa

650,000 390,000
(0s)
OFF

Ấm trà tử sa

650,000 390,000
(0s)
OFF

Bình giữ nhiệt

290,000 190,000
(0s)
OFF

Ấm trà tử sa

850,000 550,000
(0s)
OFF

Ấm tử sa

1,850,000 1,250,000
(0s)
OFF

Ấm trà tử sa

1,250,000 750,000
(0s)
OFF

Ấm tử sa tỉnh Lan

750,000 450,000
(0s)
OFF

Ấm Tử Sa Tây Thi

2,550,000 1,900,000
(0s)
OFF

Ấm pha trà tử sa

3,550,000 2,900,000
(0s)
OFF

Ấm tây thi hỏa biến

3,650,000 2,950,000
(0s)
OFF

bộ ấm chén tử sa

6,800,000 5,800,000
(0s)
OFF

Ấm tử sa tư đình

650,000 390,000
(0s)
OFF

Ấm pha trà tử sa

650,000 390,000
(0s)
OFF

Ấm pha trà tử sa

650,000 390,000
(0s)
OFF

Ấm trà tử sa

650,000 390,000
(0s)
OFF

Ấm tử sa tây thi

650,000 390,000
(0s)
OFF

Bộ ấm chén sứ sen

750,000 550,000
(0s)
OFF

Hũ trà sứ

420,000 320,000
(0s)
OFF

bộ ấm chén tử sa

790,000 650,000
(0s)
OFF

bộ ấm chén tây thi

1,300,000 900,000
(0s)
OFF

Chén sứ sen

25,000 15,000
(0s)
OFF

Bát trà sứ sen

250,000 190,000
(0s)
OFF

Chén Thiên Mục

290,000 230,000
(0s)
OFF

Ấm hỏa biến

3,200,000 2,500,000
(0s)
OFF

Ấm tây thi hỏa biến

2,500,000 1,800,000
(0s)
OFF

thiềm thừ đổi màu

250,000 180,000
(0s)
OFF

Ấm trà tử sa

690,000 390,000
(0s)
OFF

Ấm tử sa

650,000 390,000
(0s)
OFF

Ấm trà tử sa

1,250,000 750,000
(0s)
OFF

Hũ trà sứ

420,000 320,000
(0s)
OFF

Bộ chén sứ cao cấp

250,000 190,000
(0s)
OFF

Ấm tây thi hỏa biến

2,850,000 2,200,000
(0s)
OFF

Bát Trà Sứ Thủy Tinh

135,000 110,000
(0s)
OFF

Bát Trà Sứ Thủy Tinh

135,000 110,000
(0s)
OFF

Trà đinh hương

250,000 190,000
(0s)
OFF