Khuyến mại

Bộ ấm chén sứ

490,000 350,000
(0s)
OFF

Bộ ấm chén sứ

490,000 350,000
(0s)
OFF

Bộ ấm chén sứ sen

490,000 420,000
(0s)
OFF

Bộ ấm chén sứ sen

2,250,000 1,950,000
(0s)
OFF

Chén sứ trúc

30,000
(0s)

Ấm trà tử sa

850,000 650,000
(0s)
OFF

Ấm tây thi hỏa biến

3,650,000 3,200,000
(0s)
OFF

bộ ấm chén tử sa

6,800,000 5,800,000
(0s)
OFF

Ấm pha trà tử sa

650,000 490,000
(0s)
OFF

bộ ấm chén tây thi

1,300,000 1,100,000
(0s)
OFF

Chén sứ sen

25,000
(0s)

Bát trà sứ sen

250,000 190,000
(0s)
OFF

Chén Thiên Mục

290,000 230,000
(0s)
OFF

Ấm hỏa biến

3,200,000 2,800,000
(0s)
OFF

Ấm tử sa

650,000 450,000
(0s)
OFF

Ấm trà tử sa

1,250,000 950,000
(0s)
OFF

Bát Trà Sứ Thủy Tinh

135,000 110,000
(0s)
OFF

Bát Trà Sứ Thủy Tinh

135,000 110,000
(0s)
OFF

Ấm tử sa quả bí

15,000,000
(0s)

Ấm pha trà tử sa

7,500,000
(0s)

Ấm trà tử sa

9,000,000
(0s)

Ấm mỹ nhân kiên

6,900,000
(0s)

bộ ấm chén tử sa

19,000,000
(0s)

Ấm thạch biều

5,500,000
(0s)

Ấm bạc đun nước

85,000,000
(0s)

Ấm bạc đun nước

69,000,000
(0s)

Ấm tử sa cao cấp

26,000,000
(0s)

Ấm quả đào

7,500,000
(0s)

Trà đinh hương

250,000
(0s)