Mức giá

Chậu Cây Bàn Trà

 • grid
 • list
 • Chậu Cây Bàn Trà
  320,000₫

  Mã sản phẩm: #CCBT06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu:  Gốm sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x đường kính miệng chậu): 6 x 11cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chậu cây bàn trà
  390,000₫

  Mã sản phẩm: #CCBT05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu:  Gốm sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x đường kính miệng chậu):

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chậu Cây Bàn Trà 4
  320,000₫

  Mã sản phẩm: #CCBT03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  CHẬU CÂY BÀN TRÀ 4

   

   - Chất liệu:  Gốm sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x đường kính miệng chậu): 11 x 9cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Chậu Cây Bàn Trà 3
  320,000₫

  Mã sản phẩm: #CCBT04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  CHẬU CÂY BÀN TRÀ 1

   

   - Chất liệu:  Gốm sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x đường kính miệng chậu): 9 x 10cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Chậu Cây Bàn Trà 2
  320,000₫

  Mã sản phẩm: #CCBT02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  CHẬU CÂY BÀN TRÀ 1

   

   - Chất liệu:  Gốm sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x đường kính miệng chậu): 6 x 11cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chậu Cây Bàn Trà 1
  320,000₫

  Mã sản phẩm: #CCBT01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  CHẬU CÂY BÀN TRÀ 1

   

  - Chất liệu:  Gốm sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x đường kính miệng chậu ): 8 x 12cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

Scroll