Mức giá

Ấm Tử Sa

 • grid
 • list
 • Ấm tử sa mini
  220,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS278

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 25ml

  - Chế tác: Thủ Công
   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tây thi hỏa biến
  3,650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS277

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa cao cấp
  5,250,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS276

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~250ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa đài sen
  5,800,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS275

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~250ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa thủy bình
  3,600,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS274

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~300ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa
  3,550,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS273

  Trạng thái: Sẵn sàng

   - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm trà tử sa
  2,650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS272

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Mã Chương

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa cóc ba chân
  2,800,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS271

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~250ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa
  1,250,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS270

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 220ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa thạch biều
  3,650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS269

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa chuyết cầu
  3,250,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS268

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Tử Sa Tây Thi
  2,950,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS267

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~250ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Tử Sa Tây Thi
  1,650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS266

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~180ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa cao cấp
  2,950,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS263

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~250ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm Tử Sa Tây Thi
  2,550,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS262

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Lĩnh Tam Lân

  - Thể tích: ~160ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa Tỉnh Lan
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS261

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 190 - 200ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa thạch biều
  3,550,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS259

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Đồng Tự Dương

  - Thể tích: ~300ml

  - Kích thước (dài x rộng): 18 x 13.5cm

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa quai xách
  4,250,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS258

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Dương Thủy Định

  - Thể tích: ~400ml

  - Kích thước (cao x rộng): 16.8 x 14.8cm

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bình tử sa
  1,250,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS257

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Mã Chương

  - Thể tích: ~200ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm Tử Sa Tây Thi
  1,550,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS256

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~200ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa gốc cây
  1,850,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS255

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Dương Thủy Định

  - Thể tích: ~180ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm trà tử sa
  1,250,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS254

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Phương Hồng Cường

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa
  1,250,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS253

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Phương Hồng Cường

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa
  500,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS252

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~200ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm trà tử sa
  500,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS251

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~200ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa hồ lô
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS250

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~200ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa
  1,850,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS248

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa cao cấp
  2,350,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS247

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS246

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~190ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Tử Sa Tây Thi
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS245

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~160ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bình trà tử sa
  2,350,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS244

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân:

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa
  2,350,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS243

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Mã Chương

  - Thể tích: ~190ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa trúc đoạn
  2,350,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS242

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Nghệ nhân: Mã Chương

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Tử Sa Tây Thi
  2,350,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS241

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa thạch biều
  16,500,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS240

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~250ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa cao cấp
  8,500,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS239

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~200ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm trà tử sa
  850,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS236

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~180ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa tây thi mini
  290,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS234

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 25ml

  - Chế tác: Thủ Công
   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa cao cấp
  2,950,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS233

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  -  Nghệ nhân : Lĩnh tam Lân

  - Thể tích: ~220ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Trà Tây Thi
  1,550,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS232

  Trạng thái: Sẵn sàng

   - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~180ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm trà tử sa
  850,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS230

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~180ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa chuyết chỉ
  1,550,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS229

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~180ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Tử Sa Tây Thi
  2,950,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS228

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~250ml

  - Nghệ nhân: Đan Phương

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa cao cấp
  1,550,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS226

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~190ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa chuyết chỉ
  1,950,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS225

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~180ml

  - Chế tác: Thủ Công

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm Tử Sa
  600,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS223

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 190ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa tây thi
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS221

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 150ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tây thi mini
  290,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS220

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 10ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm trà tử sa
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS219

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 140ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa cao cấp
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS218

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 180ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa thạch biều
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS217

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 200ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm trà tử sa
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS216

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 200ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm thủy bình mini
  450,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS215

  Trạng thái: Sẵn sàng

   - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 90ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS214

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 140ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa quai dài
  600,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS211

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 130ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm tử sa chuyết cầu
  600,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS209

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~ 190ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.
  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, ngắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm trà tử sa
  600,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS206

  Trạng thái: Sẵn sàng

   - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~120ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Ấm tử sa
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS205

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~140ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít.


  Đặt hàng qua số : 
  0964.462448

   

 • Ấm trà tử sa
  600,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS200

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~180ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm trà tử sa
  850,000₫

  Mã sản phẩm: #ATS198

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Đất tử sa

  - Thể tích: ~160ml

  - Thuộc loại: Quần ẩm.

  - Công năng: rất tốt, vòi nước chảy mạnh, cắt dòng cực tốt, nắp rất khít, nghiêng 90 độ không rơi nắp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

Scroll