Vị trí đặt lọc trên bàn trà

Có rất nhiều người hỏi tôi rằng, lọc trà đặt ở vị trí nào trên bàn trà là hợp lý nhất ?

 

 

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận