Tại sao người chơi ấm tử sa lâu năm lại không mua ấm chất đất hiếm?

Có nhiều người chơi chất đất tử sa hiếm hay không? Tôi khẳng định là không, số lượng này không nhiều. Vậy tại sao trên thị trường lại có nhiều cái gọi là “chất đất tử sa hiếm”

Cùng tìm hiểu chủ đề này ở video dưới đây nhé: 

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận