Tại sao cần phải khai ấm tử sa khi mới mua về?

Bởi ấm tử sa có một cấu trúc đặc biệt đó là lỗ thoáng khí kép (tức là ấm có 2 loại lỗ thoáng khí)

+ lỗ thoáng khí mở cho phép không khí xuyên từ bên trong ấm đi ra bên ngoài

+ lỗ thoáng khí đóng là không cho không khí thoát ra ngoài

Hai loại thoáng khí này được hình thành qua quá trình nung ấm, khi cắt dọc ấm tử sa ra người ta thấy rằng sự phân bố của 2 loại lỗ thoáng khí này phân bố không đồng đều, bên ngoài ít, ở giữa ấm nhiều lên và bên lòng trong của ấm là nhiều nhất.

Cho nên khi mua một ấm tử sa mới thì các lỗ thoáng khí kép chưa được làm sạch, nó còn bụi, đất, tạp chất khi nung ấm, bởi vậy ta nên khai ấm khi mới mua về để làm sạch lỗ thoáng khí kép này. Giúp ấm có thể thẩm thấu và hút hương trà tốt hơn, và ko bị lẫn mùi tạp chất trong ấm

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận