Trà Shan Tuyết

 • trà shan tuyết suối giàng

  Shan Tuyết Suối Giàng

  155,000
  (0s)
  #TRASHAN01
  instock

  - Trọng lượng: 100g

  - Bao bì: Túi hút chân không

  - Chế biến: Sao bằng tay