Trà Đại Hồng Bào

 • trà đại hồng bào

  Đại Hồng Bào Loại I

  1,450,000
  (0s)
  #TRADHB01
  instock

  - Trọng lượng: 100g 

  - Quy cách: hộp thiếc đựng 10 gói nhỏ (10g/ gói) 

  - Xuất xứ: Phúc Kiến - TQ

 • trà đại hồng bào

  Đại Hồng Bào Loại II

  1,100,000
  (0s)
  #TRADHB02
  instock

  - Trọng lượng: 100g 

  - Quy cách: hộp thiếc đựng 10 gói nhỏ (10g/ gói) 

  - Xuất xứ: Phúc Kiến - TQ