Hồng Trà - Bích Loa Xuân

 • Trà Bích Loa Xuân

  150,000
  (0s)
  #TRABLX1
  instock

  - Trọng lượng: 100g

  - Xuất xứ: Giang Tô -TQ

 • trà đen

  hồng trà

  120,000
  (0s)
  #TRADEN01
  instock

  - Trọng lượng: 100g

  - Quy cách: đóng túi hút chân không

  - Xuất xứ: Phúc Kiến - TQ