Hồng Trà - Bích Loa Xuân

 • Hồng Trà Kim Tuấn Mi

  680,000
  (0s)
  #TRADEN01
  instock

  - Trọng lượng: 100g

  - Quy cách: đựng trong hộp thiếc

  - Xuất xứ: Vũ Di - Phúc Kiến - TQ

 • Trà Bích Loa Xuân

  650,000
  (0s)
  #TRABLX1
  instock

  - Trọng lượng: 100g

  - Quy cách : trà đựng trong hộp thiếc

  - Xuất xứ: Giang Tô -TQ