Quy trình chế tác ấm bạc thủ công

Nung đúc từ các khối thành từng bản -> Rèn gõ rát mỏng bản Bạc -> Nung lửa rèn Bạc…..

Bạn sẽ hiểu chi tiết hơn các công đoạn chế tác ấm bạc thủ công ở video dưới đây:

 

 

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận