Phần thi xuất sắc nhất của Hồng Trà trong cuộc thi Tea Master Cup 2015

 

 

Xem thêm

Khóa học trà

Hồng Trà trên kênh thời sự Đài truyền hình Hải Dương

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận