Nghệ nhân chế tác ấm bạc thủ công

 

Nghệ nhân chế tác ấm bạc thủ công

Các sản phẩm Ấm bạc Hồng Trà được các nghệ nhân chế tác thủ công, rất tỉ mỉ và tinh xảo

Xem thêm

Ấm bạc cao cấp

Chén – Chén Tống

Không có thẻ

Bài viết liên quan

Bình luận