liên hệ hồng trà

Showroom: Hồng Trà – số 56 Hải Hưng, khu đô thị Ecoriver, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương
Phone: 0964.462448 – 0936.954992
Email: hongtrahd@gmail.com