Mức giá

Dụng cụ trà

 • grid
 • list
 • Bộ lọc sứ
  160,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCS05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : sứ cao cấp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Kệ trà gỗ
  390,000₫

  Mã sản phẩm: #KTG04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: gỗ

  - Kích thước (cao x rộng) :


  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế dưỡng ấm
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #DEDA07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: sứ

  Kích thước: đường kính: 15.5(cm) 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế dưỡng ấm
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #DEDA06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: sứ

  Kích thước: chiều dài x chiều rộng: 21 x 12.5(cm) 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế ấm gỗ
  150,000₫

  Mã sản phẩm: #DAG09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ cao cấp

  Kích thước : chiều rộng x chiều cao: (8.5 x 5.8cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ Đế gỗ
  2,450,000₫

  Mã sản phẩm: #DAG08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Bộ đế gỗ bao gồm:

  3 bộ đế gỗ + 6 đế chén gỗ

  - Chất liệu : gỗ hắc tử đàn

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ dụng cụ trà trúc
  220,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTT09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : trúc

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Khăn trải bàn
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #KTB01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Khăn trải bàn không thấm nước

  – Chất liệu: Vải không thấm nước

  – Kích thước: D*R (180 x 39cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Đế chén hình chiếc lá
  95,000₫

  Mã sản phẩm: #DC09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệuHợp Kim Mạ Chống Oxi hoá

  Kích thước: dài x rộng: 9.5 x 7.5cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ cung nhãn trà
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #CNT03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệuBạc

  – Kích thước (dài x rộng): 8 x 6cm

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Lọ hoa sứ bàn trà
  190,000₫

  Mã sản phẩm: #LOHOA09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu : sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x rộng): 8.5 x 7cm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Lọ hoa sứ bàn trà
  95,000₫

  Mã sản phẩm: #LOHOA08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu : sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x rộng): 8.5 x 5.5cm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Lọ hoa bàn trà
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #LOHOA07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  -Chất liệu : gốm sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x rộng): 13 x 7.5cm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Kệ trà gỗ
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #KTG03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: gỗ cánh gà

  - Kích thước (cao x rộng) : 25 x 14cm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Kệ trà gỗ
  1,500,000₫

  Mã sản phẩm: #KTG02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: gỗ cánh gà


  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Kệ trà gỗ
  1,500,000₫

  Mã sản phẩm: #KTG01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: gỗ cánh gà

  - Kích thước (cao x rộng): 62 x 56cm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ dụng cụ trà trúc
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTT07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : trúc

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ dụng cụ trà trúc
  220,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTT08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : trúc

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ lọc thủy tinh
  150,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCTT03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ cung nhãn trà
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #CNT02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: Đồng

  – Kích thước:  dài x rộng:

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ lọc thủy tinh
  290,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCTT04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Đế ấm gỗ
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #DAG07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ cao cấp

  Kích thước : đường kính x chiều cao: (9 x 5cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ tách trà và chổi dưỡng
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #DTPN3

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Dao tách phổ nhĩ
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #DTPN2

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Dao tách phổ nhĩ
  295,000₫

  Mã sản phẩm: #DTPN1

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế gỗ
  240,000₫

  Mã sản phẩm: #DAG05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ cao cấp

  Kích thước : chiều dài x chiều rộng x chiều cao: (18 x 6 x 5cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ dụng cụ trà chú tiểu
  450,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTG10

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ đàn đen – đồng

  Kích thước: cao x rộng : 21 x 11cm 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ dụng cụ trà cao cấp
  420,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTG05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ đàn đen

  Kích thước: cao x rộng : 21 x 11cm 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế chén hình lá sen
  95,000₫

  Mã sản phẩm: #DC07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệuHợp Kim Mạ Chống Oxi hoá

  Kích thước: dài x rộng: 10 x 9cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

   

 • Đế chén hình hoa sen
  95,000₫

  Mã sản phẩm: #DC05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệuHợp Kim Mạ Chống Oxi hoá

  Kích thước: đường kính: 9cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Đế chén hình lá sen
  95,000₫

  Mã sản phẩm: #DC04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệuHợp Kim Mạ Chống Oxi hoá

  Kích thước: dài x rộng: 9.5 x 7.5cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

   

 • Đế chén hình chiếc lá
  95,000₫

  Mã sản phẩm: #DC03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệuHợp Kim Mạ Chống Oxi hoá

  Kích thước: dài x rộng: 9.5 x 7.5cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Xúc trà
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #XT01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chổi dưỡng ấm
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #CHOIDA01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế đón nắp ấm
  125,000₫

  Mã sản phẩm: #DNA01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ lọc sứ
  45,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCS01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : sứ cao cấp

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Khăn lau bàn
  50,000₫

  Mã sản phẩm: #KLB01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Kích thước : D*R (30 x 33cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế chén gỗ
  40,000₫

  Mã sản phẩm: #DC08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ hắc tử đàn

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ lọc tử sa
  150,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCTS05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Đất tử sa

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ lọc sứ
  150,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCS04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : sứ cao cấp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ lọc sứ
  180,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCS02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : sứ cao cấp

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Lọ hoa sứ sen
  150,000₫

  Mã sản phẩm: #LOHOA06

  Trạng thái: Sẵn sàng

   Lọ hoa bàn trà họa tiết hoa sen

  -Chất liệu : sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x rộng): 16 x 8cm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Lọ hoa sứ sen
  150,000₫

  Mã sản phẩm: #LOHOA05

  Trạng thái: Sẵn sàng

   Lọ hoa bàn trà họa tiết hoa sen

  -Chất liệu : sứ cao cấp

  - Kích thước(cao x rộng): 16 x 7cm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Đế chén tròn tre
  25,000₫

  Mã sản phẩm: #DC06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: tre già

  Kích thước: đường kính - 8cm 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ dụng cụ trà cao cấp
  320,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTG09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ đàn đen

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ dụng cụ trà cao cấp
  500,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTG08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ đàn đen

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Thuyền trà sứ
  430,000₫

  Mã sản phẩm: #THUYENTRA03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gốm sứ cao cấp

  Kích thước : đường kính x chiều cao: (20 x 8cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Thuyền trà tử sa
  200,000₫

  Mã sản phẩm: #THUYENTRA01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : đất tử sa tráng men

  Kích thước : đường kính x chiều cao: (20 x 8cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Thuyền trà sứ
  430,000₫

  Mã sản phẩm: #THUYENTRA02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gốm sứ cao cấp

  Kích thước : đường kính x chiều cao: (20 x 8cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế dưỡng ấm tử sa
  260,000₫

  Mã sản phẩm: #DEDA05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước: đường kính:  18cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đế gỗ
  160,000₫

  Mã sản phẩm: #DAG06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gỗ cao cấp

  Kích thước : chiều dài x chiều rộng x chiều cao: (21 x 6.5 x 5cm)

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ lọc thủy tinh
  180,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCTT02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ lọc trà
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #BLBAC03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ lọc trà
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #BLBAC02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ dụng cụ trà cao cấp
  480,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTG07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ Dụng cụ trà cao cấp

  Chất liệu : gỗ đàn đen

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ dụng cụ trà trúc
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTT06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ dụng cụ trà Trúc

  Chất liệu : trúc

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ dụng cụ trà cao cấp
  450,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTG06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ Dụng cụ trà cao cấp

  Chất liệu : gỗ đàn đen

  Kích thước: cao x rộng : 21 x 11cm 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ dụng cụ trà cao cấp
  420,000₫

  Mã sản phẩm: #BDCTG04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ Dụng cụ trà cao cấp

  Chất liệu : gỗ đàn đen

  Kích thước: cao x rộng : 21 x 11cm 

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ lọc thủy tinh
  90,000₫

  Mã sản phẩm: #LOCTT01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

  Kích thước : cao x rộng: 7.5 x 9.5 cm

   

  - Đặt hàng qua số : 0964.462448


 • Cung Nhãn Trà
  50,000₫

  Mã sản phẩm: #CNT01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Kích thước:  dài x rộng: 10 x 7.5cm

  – Chất liệu: Men sứ

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

Scroll