Mức giá

Hũ đựng trà

 • grid
 • list
 • Hũ trà thủy tinh
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS39

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Thủy tinh

  Dung Tích : Đựng được 50g trà olong

   Kích thước( đường kính miệng x chiều cao) : 5.5 x 8 cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ xuân hạ thu đông
  1,350,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS38

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ hũ trà xuân hạ thu đông

  Chất liệu: Đất tử sa

  Dung Tích : Đựng được 100g trà

   Kích thước( đường kính miệng x chiều cao) : 9 x 11.5cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ đựng trà
  350,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS37

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Gốm Cao Cấp

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   Kích thước( đường kính miệng x chiều cao) : 10 x 10cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Hũ đựng trà hồ lô
  450,000₫

  Mã sản phẩm: #HTTS05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Đất tử sa

  Kích thước: (Chiều cao  x đường kính miệng) 16 x 9.5cm

  Dung Tích : Đựng được 200g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà sứ
  420,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS29

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng) 12 x 14cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Hũ trà sứ sen
  350,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS26

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao x đường kính miệng) 13 x 6.5cm

  Dung Tích : Đựng được 150g trà olong

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bình thủy tinh đựng hoa
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BINHTT03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bình thủy tinh đựng hoa
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BINHTT02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bình thủy tinh đựng hoa
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BINHTT01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ đựng trà tử sa
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #HTTS03

  Trạng thái: Sẵn sàng

   Chất liệu: Đất tử sa

  Kích thước: (Chiều cao  x đường kính miệng) 16 x 11cm

  Dung Tích : Đựng được 400g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà họa chim và cây
  330,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS12

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ MEN RẠN HỌA CHIM VÀ CÂY CỐI

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 10 x 11 x 6cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà tử sa
  350,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS36

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Dung Tích : Đựng được 100g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ đựng trà sứ
  420,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS35

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Hũ đựng trà
  290,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS34

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Dung Tích : Đựng được 150g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà tử sa cao cấp
  1,450,000₫

  Mã sản phẩm: #HTTS04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Đất tử sa

  Kích thước: (Chiều cao  x đường kính miệng) :

  Dung Tích : Đựng được 300g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà sứ hồ lô
  500,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS32

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ HÌNH QUẢ HỒ LÔ

  Chất liệu: Gốm sứ cao cấp

  Kích thước: Chiều cao: 16cm, Đường kính1: 8cm, Đường kính 2: 11cm

  Dung Tích : Đựng được 100g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Hũ đựng trà
  600,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS31

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Gốm Sứ Cao Cấp

  Dung Tích : Đựng được 150g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Hũ trà sứ cao cấp
  420,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS30

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng) 12 x 12cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Hũ trà họa chim hỷ tước
  220,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS28

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Hũ đựng trà sứ họa tiết chim hỷ tước

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao x đường kính miệng) 9 x 8cm

  Dung Tích : Đựng được 50g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà tử sa mini
  240,000₫

  Mã sản phẩm: #HTTS-MINI01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Đất tử sa

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng) 9.5 x 8cm

  Dung Tích : Đựng được 45g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà sứ mai vàng mini
  70,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS-MINI04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 6.5 x 6.5 x 5cm

  Dung Tích : Đựng được 20g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà sứ sen mini
  135,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS-MINI03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 8 x 8 x 5.3cm

  Dung Tích : Đựng được 35g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Hũ trà sứ hoa sen
  350,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS24

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Hũ trà sứ hoa sen

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 12 x 8.5 x 6.5cm

  Dung Tích : Đựng được 100g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Hũ Trà Sứ
  330,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS23

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 10 x 11 x 6cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sứ
  330,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS13

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 10 x 11 x 6cm

  Dung Tích : Đựng được 140g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà hoa mẫu đơn
  330,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS11

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ HỌA TIẾT HOA MẪU ĐƠN

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 10 x 13 x 6.5cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sơn Thủy
  420,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS10

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ HỌA TIẾT TRANH SƠN THỦY

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 12 x 13 x 6.5cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ đựng trà sứ
  420,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ  CAO CẤP

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 12 x 13 x 6.5cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà sứ họa chim công
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ HỌA TIẾT CHIM CÔNG

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 9 x 16 x 14cm

  Dung Tích : Đựng được 180g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sứ Men Rạn
  330,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS06

  Trạng thái: Sẵn sàng

   HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ MEN RẠN HỌA TIẾT SƠN THỦY

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 10 x 11 x 6cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sứ
  650,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ CAO CẤP

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 12 x 11 x  8cm

  Dung Tích : Đựng được 150g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sứ Mini
  70,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS-MINI02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ Mini

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 6.5 x 6.5 x 5cm

  Dung Tích : Đựng được 12g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sứ Mini
  135,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS-MINI01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  BỘ HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ MINI

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 8 x 8 x 5.3cm

  Dung Tích : Đựng được 30g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sơn Thủy
  420,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ HỌA TIẾT TRANH SƠN THỦY

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 8.5 x 13 x 13cm

  Dung Tích : Đựng được 150g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Hình Quả Hồ Lô
  820,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ HÌNH QUẢ HỒ LÔ

  Chất liệu: Gốm sứ cao cấp

  Kích thước: Chiều cao: 20cm, Đường kính1: 15cm, Đường kính 2: 11cm

  Dung Tích : Đựng được 250g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sứ
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #HTS02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng) 13 x 12.5cm

  Dung Tích : Đựng được 140g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Họa Hình Hồ Lô
  220,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS15

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ HỌA TIẾT QUẢ HỒ LÔ

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao x đường kính miệng) 9 x 8cm

  Dung Tích : Đựng được 50g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà họa Hoa Đào
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #HTS22

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ HỌA TIẾT HOA ĐÀO

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 11 x 8 x 6.5cm

  Dung Tích : Đựng được 60g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà sứ chú tiểu
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #HTS27

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà họa tiết hoa sen
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #HTS25

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao x đường kính miệng) 11 x 7.5cm

  Dung Tích : Đựng được 50g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ đựng trà tử sa
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #HTTS02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Đất tử sa

  Kích thước: (Chiều cao  x đường kính miệng) 9 x 8.5cm

  Dung Tích : Đựng được 100g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ đựng trà tử sa
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #HTTS01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ TỬ SA CAO CẤP

  Chất liệu: Đất tử sa

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 10 x 8.5 x 8cm

  Dung Tích : Đựng được 100g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ trà họa tiết cây tre
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #HTS08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ HỌA TIẾT CÂY TRE

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 12 x 11 x 10cm

  Dung Tích : Đựng được 120g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Sứ
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #HTS03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng) 13 x 11.5cm

  Dung Tích : Đựng được 140g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Hũ Trà Họa Đại Bàng
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #HTS21

  Trạng thái: Sẵn sàng

  HŨ ĐỰNG TRÀ SỨ HỌA TIẾT ĐẠI BÀNG

  Chất liệu: Sứ Cao Cấp

  Kích thước: (Chiều cao  x rộng x đường kính miệng) 13 x 10 x 6.5cm

  Dung Tích : Đựng được 150g trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

Scroll