Mức giá

Chén - Chén Tống

 • grid
 • list
 • Chén sứ bạch định
  180,000₫

  Mã sản phẩm: #CS35

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 7 x 8.5cm

  Dung tích : 180ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Cốc tử sa
  450,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS28

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Dung tích : 130ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ sen
  25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS34

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 6 x 3.3cm

  Dung tích : 25ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • -40% OFF
  Chén sứ
  15,000₫ 25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS33

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 6.5 x 3cm

  Dung tích : 55ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • -40% OFF
  Chén sứ sơn thủy
  15,000₫ 25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS32

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 6 x 3.3cm

  Dung tích : 25ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -40% OFF
  Chén sứ sơn thủy
  15,000₫ 25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS31

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 6 x 3.3cm

  Dung tích : 25ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • -8% OFF
  Bộ chén bốn mùa
  690,000₫ 750,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS27

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 6.2 x 4.5cm

  Dung tích : 100ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ chén bốn mùa
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS26

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 6 x 5cm

  Dung tích : 100ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ chén bốn mùa
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS25

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 5.5 x 5cm

  Dung tích : 90ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ chén tử sa
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS24

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 4.8 x 5cm

  Dung tích : 85ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Cốc tử sa
  550,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS23

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 5 x 7cm

  Dung tích : 150ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -52% OFF
  Chén sứ
  12,000₫ 25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS29

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 6.5 x 3cm

  Dung tích : 55ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ sen
  30,000₫

  Mã sản phẩm: #CS28

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 6 x 5cm

  Dung tích : 55ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ chén tử sa
  900,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS22

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 3.8 x 3cm

  Dung tích : 55ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén tử sa cao cấp
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS21

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 5.8 x 5cm

  Dung tích : 90ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống tử sa
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #TONGTS07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: đất tử sa

  – Dung tích: 160ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • -23% OFF
  Chén sứ sen
  50,000₫ 65,000₫

  Mã sản phẩm: #CS26

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 7 x 3cm

  Dung tích : 60ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ sen
  25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS25

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính x chiều cao (7 x 3cm)

  Dung tích: 55 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Chén sứ cao cấp
  75,000₫

  Mã sản phẩm: #CS24

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính x chiều cao (6.5 x 3cm)

  Dung tích: 55 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Chén sứ sen
  35,000₫

  Mã sản phẩm: #CS23

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Họa tiết : hoa sen

  Kích thước : đường kính x chiều cao (8 x 3.5cm)

  Dung tích: 30 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén tử sa
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS20

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 5.8 x 5cm

  Dung tích : 95ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén tử sa
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS19

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính x chiều cao: 5.5 x 7cm

  Dung tích : 110ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Mã đáo thành công
  750,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS18

  Trạng thái: Sẵn sàng

   Bộ chén tử sa mã đáo thành công

  Chất liệu : Đất tử sa

  Kích thước : đường kính x chiều cao: 6 x 4cm

  Dung tích : 65ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống trà tử sa
  450,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGTS06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: đất tử sa

  – Dung tích: 160ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -13% OFF
  Chén sứ cao cấp
  65,000₫ 75,000₫

  Mã sản phẩm: #CS22

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Họa tiết : hoa sen

  Kích thước : đường kính x chiều cao (8 x 3.5cm)

  Dung tích: 65 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ cao cấp
  95,000₫

  Mã sản phẩm: #CS21

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao (7 x 3cm)

  Dung tích: 55 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ sen
  45,000₫

  Mã sản phẩm: #CS20

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao (7 x 3cm)

  Dung tích: 55 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ cao cấp
  60,000₫

  Mã sản phẩm: #CS19

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao (6.5 x 5cm)

  Dung tích: 55 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -33% OFF
  Chén sứ sen
  20,000₫ 30,000₫

  Mã sản phẩm: #CS18

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao (7 x 3.5cm)

  Dung tích: 40 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ
  60,000₫

  Mã sản phẩm: #CS17

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao (6.5 x 5cm)

  Dung tích: 55 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ cao cấp
  25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS16

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao (5.5 x 5cm)

  Dung tích: 55 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ họa trúc
  60,000₫

  Mã sản phẩm: #CS15

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 6.5 x 3cm

  Dung tích : 40ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Tống thủy tinh
  95,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGTT13

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

  – Dung tích: 250ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống thủy tinh quai dài
  190,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGTT12

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

  – Dung tích: 250ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống thủy tinh quai dài
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGTT11

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

  – Dung tích: 250ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống thủy tinh liền lọc
  120,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGTT09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

  Dung tích: 260 ml

  - Kích thước : cao x rộng: 8 x 13 cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • -33% OFF
  Tống trà tử sa rồng
  40,000₫ 60,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGTS05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: đất tử sa

  – Dung tích: 150ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ họa tiết bạc
  850,000₫

  Mã sản phẩm: #CS11

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Họa tiết : lá sen bằng bạc

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao (7.5 x 4cm)

  Dung tích: 80ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ họa tiết bạc
  850,000₫

  Mã sản phẩm: #CS10

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Họa tiết : lá sen bằng bạc

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao (7.5 x 7cm)

  Dung tích: 110ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ chén sứ cao cấp
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #BO_CSCC06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : sứ cao cấp

  Dung tích: 50ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Chén tử sa cao cấp
  65,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS14

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Dung tích : 35ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ chén phượng long
  1,500,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTM04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Dung tích : 80ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Cốc gốm sứ cao cấp
  195,000₫

  Mã sản phẩm: #COCSU01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : gốm sứ cao cấp

  Kích thước : đường kính miệng x chiều cao: 6.5 x 11cm

  Dung tích : 280ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ thấu quang
  25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Dung tích : 25ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ cá 3D
  25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính: 7cm

  Dung tích : 45ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Cốc pha - uống trà
  235,000₫

  Mã sản phẩm: #COCPT01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Cốc pha - uống trà bằng sứ cao cấp

   

  + Chất liệu: sứ cao cấp

  + Dung tích: 380ml

  + Kích thước: cao 11 cm, đường kính 8,3 cm

  + Có phần lọc trà để giữ lại bã trà trong cốc

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Cốc pha - uống trà
  235,000₫

  Mã sản phẩm: #COCPT02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Cốc pha - uống trà bằng sứ cao cấp

   

  + Chất liệu: sứ cao cấp

  + Dung tích: 380ml

  + Kích thước: cao 11 cm, đường kính 8,3 cm

  + Có phần lọc trà để giữ lại bã trà trong cốc

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -20% OFF
  Chén hoa mẫu đơn
  20,000₫ 25,000₫

  Mã sản phẩm: #CS30

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước (đường kính miệng x chiều cao): 6 x 3.3cm

  Dung tích : 25ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ chén sứ chú tiểu
  450,000₫

  Mã sản phẩm: #BO_CSCC07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : sứ cao cấp

  Dung tích: 100ml

  Kích thước (Chiều cao x đường kính miệng) : 6 x 5.5cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Tống thủy tinh
  220,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGTT10

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

  Dung tích: 250ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống Trà Sứ Sen
  180,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGS06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: Sứ cao cấp

  – Dung tích: 220ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống trà sứ sen
  180,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGS05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: Sứ cao cấp

  – Dung tích: 220ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống trà sứ sen
  80,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGS04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  – Chất liệu: Sứ cao cấp

  – Dung tích: 200ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Chén sứ cao cấp
  55,000₫

  Mã sản phẩm: #CS14

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Kích thước : đường kính x chiều cao (7 x 3cm)

  Dung tích: 55 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén thủy tinh cao cấp
  20,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTT03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Thủy tinh cao cấp

  Kích thước : đường kính x chiều cao (6 x 3cm)

  Dung tích: 30ml

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -20% OFF
  Chén sứ sen cao cấp
  60,000₫ 75,000₫

  Mã sản phẩm: #CS13

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Họa tiết : hoa sen

  Kích thước : đường kính x chiều cao (8 x 3.5cm)

  Dung tích: 65 ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ sen cao cấp
  75,000₫

  Mã sản phẩm: #CS09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Họa tiết : hoa sen

  Kích thước : chiều cao x rộng (7 x 6.5cm)

  Dung tích: 120ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Cốc tử sa cao cấp
  250,000₫

  Mã sản phẩm: #COCTS04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Dung tích : 110ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Cốc tử sa cao cấp
  2,550,000₫

  Mã sản phẩm: #COCTS03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Dung tích : 160ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén tử sa cao cấp
  145,000₫

  Mã sản phẩm: #CHENTS13

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu : Đất tử sa

  Dung tích : 40ml

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

Scroll