Mức giá

Bộ ấm chén sứ

 • grid
 • list
 • Bộ mã đáo thành công
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS36

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~180ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -29% OFF
  Bộ ấm chén sứ
  350,000₫ 490,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS35

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~180ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS34

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~190ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ sen
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS33

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~300ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -20% OFF
  Bộ ấm chén sứ
  390,000₫ 490,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS32

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~350ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -20% OFF
  Bộ ấm chén sứ
  390,000₫ 490,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS31

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~180ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén sứ cao cấp
  1,550,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS30

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~320ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ cao cấp
  3,650,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS29

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

  + 01 Bát trà sứ

  + 01 Cốc trà sứ

  + 01 Đế dưỡng ấm

  + 01 Thuyền trà

  + 01 Hũ đựng trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ
  1,500,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS28

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~300ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

  + 01 thuyền trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ sen
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS27

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~190ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ
  950,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS26

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~190ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • -29% OFF
  Bộ ấm chén sứ
  350,000₫ 490,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS25

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~190ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 08 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ chú tiểu
  950,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS24

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~190ml)

  + 01 Đế dưỡng ấm

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén vẽ tay
  3,500,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS21

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ xương vẽ tay

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~300ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 08 Chén sứ.

  + 01 Bát trà sứ

  + 01 Cốc trà sứ

  + 01 Gạt tàn

  + 01 Thuyền trà

  + 01 Hũ đựng trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ bạch định
  1,250,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS20

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 khay sứ

  + 02 Chén sứ

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén thấu quang
  450,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS19

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~250ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ trà du lịch
  1,150,000₫

  Mã sản phẩm: #BTDL01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ trà du lịch cao cấp

  – Kích thước: D*R*C (28 x 22 x 10cm)

  – Phụ kiện kèm theo: 1 hộp đựng ấm chén, 1 bộ ấm chén, 1 khăn lau, 1 kẹp cốc chén,1 ống dẫn nước, 1 túi vải đựng.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén quai dài
  1,250,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS22

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~300ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén sứ cao cấp
  2,250,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS018

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ họa hoa sen và chim hỷ tước

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~350ml)

  + 01 Ấm thủy tinh sứ (thể tích 220ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

  + 01 Bát trà sứ

  + 01 Cốc trà sứ

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén sứ
  1,300,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS17

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~220ml)

  + 01 Bộ lọc sư

  + 01 Tống sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ thủy tinh
  390,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS16

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm thủy tinh - sứ (thể tích : ~180ml)

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ men tuyết
  550,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS15

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~200ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén sứ xương
  1,500,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS14

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~200ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ xương
  1,500,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS13

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~210ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ du lịch
  1,500,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS11

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ du lịch

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 04 Chén sứ

  + 01 khay trà

     

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ sen
  590,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ sen cao cấp

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sơn thủy
  590,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén gồm có:

  1 Ấm sứ

  6 Chén sứ

  1 Tống sứ

  1 Bộ lọc

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ
  1,350,000₫

  Mã sản phẩm: #BACS01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ cao cấp

  Kích thước : đường kính x cao (26 x 6cm)

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ sen
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BACS23

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Bát trà sứ (thể tích : ~190ml)

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 08 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ cao cấp
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BACS10

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén sứ đối ẩm
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BACS09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ đối ẩm

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 khay sứ

  + 01 hũ trà sứ

  + 02 Chén sứ

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ đối ẩm
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BACS08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 khay sứ

  + 01 hũ trà sứ

  + 02 Chén sứ

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén sứ cao cấp
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BACS07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 đế ấm sứ

  + 01 Tống sứ

  + 01 Bộ lọc sứ

  + 06 Chén sứ

     

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén sứ cao cấp
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BACS06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 Tống sứ

  + 01 Bộ lọc sứ

  + 08 Chén sứ

  + 1 Cốc trà

  + 1 Bát trà

  + 1 Thuyền trà

  + 1 Tống trà

  + 1 Hũ Trà

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Bộ ấm chén sứ
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BACS03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ ấm chén sứ

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ

  + 01 Tống sứ.

  + 01 Bộ lọc sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén sứ
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #BACS02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bao gồm :

  + 01 Ấm sứ (thể tích : ~200ml)

  + 01 Bộ lọc sư

  + 01 Tống sứ.

  + 06 Chén sứ.

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

Scroll