Mức giá

Sản phẩm cao cấp

 • grid
 • list
 • Ấm bạc cao cấp
  45,000,000₫

  Mã sản phẩm: #AMBAC7

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Bạc nguyên chất (99,99%) - có giấy chứng nhận đầy đủ

  Ấm dung tích: ~ 1.4 L     

  Nghệ nhân: Dương Văn

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm inox Nhật
  6,500,000₫

  Mã sản phẩm: #AMDN08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: inox 304

  Ấm dung tích: ~ 1.2 L     

  - Họa tiết : núm bằng ngọc, họa tiết nổi bằng vàng

   

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm bạc cao cấp
  42,000,000₫

  Mã sản phẩm: #AMBAC6

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Bạc nguyên chất (99,99%) - có giấy chứng nhận đầy đủ

  Ấm dung tích: ~ 1.2 L     

  - Nghệ nhân: Dương Văn

  - Họa tiết : vàng 24K

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ ấm chén bạc
  29,500,000₫

  Mã sản phẩm: #BACB01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Bạc nguyên chất (99,99%) - có giấy chứng nhận đầy đủ

  Ấm dung tích: ~ 260ml     

  - Nghệ nhân: Dương Văn

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm bạc họa tiết vàng
  46,000,000₫

  Mã sản phẩm: #AMBAC5

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Bạc nguyên chất (99,99%) - có giấy chứng nhận đầy đủ

  Thể tích: ~ 1.4 L     

  - Nghệ nhân: Dương Văn

  - Họa tiết: vàng 24K

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Bạc cao cấp
  12,500,000₫

  Mã sản phẩm: #AMBAC4

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Bạc nguyên chất (99,99%) - có giấy chứng nhận đầy đủ

  Thể tích: ~ 200ml     

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Chén sứ Cảnh Đức
  3,800,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD12

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Dung tích: ~160ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ Cảnh Đức
  4,950,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD11

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Dung tích: ~120ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ chén sứ Cảnh Đức
  5,500,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD10

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Dung tích: ~100ml


  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Chén sứ Cảnh Đức
  3,500,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD09

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Dung tích: ~120ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ Cảnh Đức
  3,600,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD08

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Dung tích: ~160ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ Cảnh Đức
  3,200,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD07

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Dung tích: ~100ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm bạc cao cấp
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #AMBAC3

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Bạc nguyên chất không pha

  Thể tích: ~ 160ml     

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ Cảnh Đức
  3,600,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Dung tích: ~150ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ Cảnh Đức
  3,600,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Dung tích: ~150ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Bạc cao cấp
  11,500,000₫

  Mã sản phẩm: #AMBAC1

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Bạc nguyên chất (99,99%) - có giấy chứng nhận

  - Thể tích: ~ 200ml     

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén Sứ Cảnh Đức
  1,400,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Kích thước (cao x đường kính miệng): 5 x 7.5cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ Cảnh Đức
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD03

  Trạng thái: Sẵn sàng

   Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén sứ Cảnh Đức
  4,900,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chén sứ Cảnh Đức – 18 vị La Hán
  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Chế tác : vẽ tay men tràm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Chén Sứ Cảnh Đức
  2,350,000₫

  Mã sản phẩm: #CHEN_CD01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chén sứ Cảnh Đức
  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Chế tác : vẽ tay men tràm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tống Trà Bạc cao cấp
  6,600,000₫

  Mã sản phẩm: #TONGBAC1

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Bạc nguyên chất không pha

  - Dung tích : 180ml

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Bộ lọc bạc cao cấp
  5,000,000₫

  Mã sản phẩm: #BLBAC01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu: Bạc nguyên chất không pha

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ấm Đun nước bằng bạc
  18,500,000₫

  Mã sản phẩm: #AMBAC2

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Bạc nguyên chất (99,99%) - có giấy chứng nhận

  - Thể tích: ~ 750ml     

  Thích hợp Làm Quà Tặng Cao Cấp trong các dịp Lễ , Tết – cực kì ấn tượng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Đĩa Sứ Cảnh Đức
  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: #DIA_CD01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Bộ chén sứ Cảnh Đức – Họa Tiết Chim Công
  Xuất xứ : Cảnh Đức Trấn - Giang Tây
  Chế tác : vẽ tay men tràm

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

Scroll