Mức giá

Tượng gỗ

 • grid
 • list
 • Đôi cánh thiên thần
  560,000,000₫

  Mã sản phẩm: #TGO06

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Chất liệu:

  Kích thước ( cao x rộng x sâu) : 112 x 55 x 34cm

  Nghệ nhân:

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng gỗ thiềm thừ
  2,900,000₫

  Mã sản phẩm: #TGLV01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ mun

  - Kích thước(dài x rộng): 30 x 25cm
  Thích hợp làm quà tặng

  Đặt hàng qua số
  : 0964.462448

 • Tượng gỗ Quan Thế Âm
  1,500,000₫

  Mã sản phẩm: #TPQA5

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ gụ

  - Kích thước(cao x rộng x sâu): 30 x 19 x 17cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng gỗ Đạt Ma
  1,600,000₫

  Mã sản phẩm: #TGDM01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hoàng dương

  - Kích thước(cao x rộng x sâu): 21 x 7.5 x 7.5cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng Phật Di Lặc
  1,700,000₫

  Mã sản phẩm: #TGOTO2

  Trạng thái: Sẵn sàng

   - Chất liệu

  - Kích thước(cao x rộng): 14.5 x 6cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

  Tượng Phật Di Lặc để xe 

 • Tượng Phật Di Lặc
  1,600,000₫

  Mã sản phẩm: #TGOTO1

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hoàng dương

  - Kích thước(cao x rộng): 14.5 x 6cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Tượng gỗ hằng nga
  22,000,000₫

  Mã sản phẩm: #TGO05

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hóa thạch

  - Kích thước(cao x rộng): 102 x 60cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng gỗ cao cấp
  10,500,000₫

  Mã sản phẩm: #TGO04

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hương nguyên khối

  - Kích thước(cao x rộng x sâu): 59 x 48 x 25cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Tượng gỗ cao cấp
  9,900,000₫

  Mã sản phẩm: #TGO03

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ cẩm tây Bắc

  - Kích thước(cao x rộng x sâu): 60 x 63 x 32cm

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Phật Di Lặc ôm đá
  6,900,000₫

  Mã sản phẩm: #TGPDL4

  Trạng thái: Sẵn sàng

  Tượng gỗ phật Di Lặc ôm đá tự nhiên

  - Chất liệu: Gỗ hương

  - Kích thước(cao x rộng x sâu): 40 x 32 x 26cm


  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng phật Quan Âm
  9,900,000₫

  Mã sản phẩm: #TPQA4

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ gụ

  - Kích thước(cao x rộng x sâu): 74 x 62 x 36cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Ông thọ ôm quả đào
  11,000,000₫

  Mã sản phẩm: #TGO01

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hương nguyên khối

  - Kích thước(cao x rộng x sâu): 75 x 45 x 39cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng gỗ phật Di Lặc
  46,000,000₫

  Mã sản phẩm: #TGPDL3

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ cẩm nu nguyên khối

  - Kích thước(cao x rộng x sâu): 50 x 50 x 50cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Tượng phật Quan Âm
  1,600,000₫

  Mã sản phẩm: #TPQA3

  Trạng thái: Sẵn sàng

   - Chất liệu: Gỗ hoàng dương

  - Kích thước(cao x rộng): 17 x 7cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Tượng Quan Công
  1,600,000₫

  Mã sản phẩm: #TGQC1

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hoàng dương

  - Kích thước(cao x rộng): 20 x 7cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng Phật Di Lặc
  1,600,000₫

  Mã sản phẩm: #TGPDL2

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hoàng dương

  - Kích thước(cao x rộng): 14 x 9cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Tượng Quan Thế Âm
  2,500,000₫

  Mã sản phẩm: #TPQA1

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hoàng dương

  - Kích thước(cao x rộng): 28 x 12cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

   

 • Phật Tế Công
  1,350,000₫

  Mã sản phẩm: #TGO02

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hoàng dương

  - Kích thước(cao x rộng): 12 x 5.5cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng Quan Thế Âm
  1,600,000₫

  Mã sản phẩm: #TPQA2

  Trạng thái: Sẵn sàng

  - Chất liệu: Gỗ hoàng dương

  - Kích thước(cao x rộng): 27 x 16cm

  Thích hợp làm quà tặng

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

 • Tượng Phật Di Lặc
  490,000₫

  Mã sản phẩm: #TGPDL1

  Trạng thái: Sẵn sàng

  TƯỢNG PHẬT BỒ TÁT DI LẶC

   

  - Chất liệu: Gỗ hoàng dương và được chạm khắc cả 2 mặt trước và sau giống nhau

  - Kích thước(cao x rộng): 9 x 6.5cm

  Dùng đặt trên xe làm phật hộ mệnh

   

  Đặt hàng qua số : 0964.462448

Scroll